IMV

Institut des métiers de la ville

 • ile de france imv
 • idmdlv
 • logo Paris region

Điều chỉnh Quy hoạch Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

2013-2015

Năm 2008, tỉnh Hà Tây được sát nhập vào địa bàn Thành phố Hà Nội. Vì vậy Vùng Thủ đô được bổ sung thêm ba tỉnh mới là Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang. Cũng vì lý do đó nên Quy hoạch Xây dựng Vùng thủ đô Hà Nội được phê duyệt năm 2008 chưa được thực hiện và Nha nước mong muốn cập nhật đồ án này: năm 2013, quy trình thủ tục điều chỉnh Quy hoạch Xây dựng Vùng thủ đô Hà Nội bắt đầu được triển khai.

Để đảm bảo sự tiếp nối các nghiên cứu về quy hoạch vùng đã được thực hiện trong giai đoạn 2004-2008, Vùng Île-de-France đã đề xuất kinh nghiệm tư vấn của Viện Quy hoạch và Phát triển đô thị của Vùng (IAU) theo một hợp đồng tư vấn quốc tế do Bộ Xây dựng cấp kinh phí.

Quy hoạch Xây dựng Thủ đô Hà Nội trước đó đã đưa ra những định hướng mới về phát triển đô thị cho Thủ đô (tổ chức không gian, hạ tầng giao thông, nhà ở, gìn giữ các không gian xanh và di sản kiến trúc – đô thị…). Quá trình hình thành đô thị lớn của Hà Nội đòi hỏi phải lồng ghép vấn đề phát triển thủ đô trong một địa bàn rộng lớn hơn, đó là vùng châu thổ sông Hồng và các vùng đồi núi lân cận tới tận biên giới tiếp giáp với Trung Quốc và Lào.

Nội dung tư vấn của các chuyên gia IAU-IdF đối với Quy hoạch Vùng thủ đô mới chủ yếu tập trung vào dự báo kinh tế - xã hội, lồng ghép phát triển đô thị với quy hoạch mạng lưới giao thông vùng, lồng ghép giữa ba mạng lưới giao thông đô thị - vùng – quốc gia, phân cấp các dự án theo thứ tự ưu tiên thực hiện. Về mặt phương pháp luận, các chuyên gia tiếp cận theo hướng quy hoạch chiến lược hơn là quy hoạch theo tiêu chuẩn thường được áp dụng ở Việt Nam. Nghiên cứu của các chuyên gia IAU cũng cho thấy nổi lên vấn đề về vai trò của các chủ thể ở Việt Nam trong quá trình thực hiện quy hoạch. Đặc biệt vấn đề phân cấp các dự án, các nguồn tài chính, phân chia trách nhiệm chính trị và hành chính trên quy mô cấp vùng thường xuyên được đề cập đến.

Lịch sử dự án :

Năm 2013, IMV đã hỗ trợ nhóm nghiên cứu của Viện Quy hoạch và Phát triển đô thị Vùng Île-de-France (IAU-Idf) trong quá trình thương thảo và ký kết một hợp đồng tư vấn với Bộ Xây dựng Việt Nam. Ngày 30/08, hợp đồng có giá trị hơn 530 000$ đã được ký kết giữa VIUP và IAU-Îdf với sự chứng kiến của các ông François Dugeny, Tổng Giám đốc IAU-Îdf, Roberto Romero, Phó Chủ tịch Vùng Île-de-France, Ngô Trung Hải, Viện trưởng VIAP,Nguyễn Đình Toàn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Rémi Lambert, Tham tán thứ nhất Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội.

Nhóm chuyên gia của IAU với sự hỗ trợ của một điều phối viên thường trực tại IMV và VIUP (ông Tristan Morel) thực hiện nhiều chuyến công tác thường xuyên tại Việt Nam: gặp gỡ đại diện của Ủy ban nhân dân 10 tỉnh trong phạm vi Vùng thủ đô Hà Nội, khảo sát thực địa, làm việc theo nhóm tại VIUP… Nhiều cuộc họp chính thức với Bộ trưởng Xây dựng hoặc Phó Thủ tướng đã được tổ chức trong quá trình làm dự án để thực hiện các báo cáo giữa kỳ và báo cáo cuối cùng.

Đến nay, Hội đồng đánh giá quốc gia đã cho ý kiến ủng hộ nội dung đồ án để trình Thủ tướng phê duyệt. Buổi họp báo cáo cuối cùng được dự kiến sẽ được tổ chức trong năm 2015.

Lịch trình thực hiện dự án :

 • 24/08 – 08/09/2013 : sau khi hoàn tất thủ tục ký kết hợp đồng, một chuyến công tác kỹ thuật của IAU-Îdf đã được thực hiện. Nhóm chuyên gia kỹ thuật được phân chia thành hai mảng: một mảng về giao thông và logistic, một mảng về phát triển kinh tế - xã hội và đô thị.
 • Tháng 10/2013 : hai chuyên gia của IAU-Idf đã tới Hà Nội là ông Pierre-Marie Tricaud, chuyên gia cảnh quan và kỹ sư nông học, để đánh giá tác động môi trường và ông Daniel Nguyen-Luong, kỹ sư giao thông, để xây dựng các hệ thống mô phỏng giao thông.
 • Tháng 11/2013 : ba thành viên khác trong nhóm nghiên cứu của IAU-Îdf đã tới Hà Nội bao gồm : Laurent Perrin, trưởng nhóm nghiên cứu, Dominique Riou, chuyên gia giao thông, và Philippe Louchard, chuyên gia nghiên cứu kinh tế - xã hội. Ngày 28/11, buổi báo cáo đầu tiên đã được tổ chức tại VIUP với sự có mặt của đại diện IMV, các chuyên gia Việt Nam (trong đó có đại diện của HUPI) và đại diện của các Sở Xây dựng của các tỉnh thành trong Vùng Thủ đô. Buổi báo cáo này cũng đã được các phương tiện truyền thông đưa tin rộng rãi.
 • 04/12/2013 : báo cáo lần thứ nhất nghiên cứu điều chỉnh Quy hoạch Vùng thủ đô Hà Nội đã được thực hiện nhân một cuộc gặp chính thức tại Bộ Xây dựng dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn.
 • 13/12/2013 : một cuộc họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo và có sự tham dự của tất cả các sở, ngành liên quan đã lắng nghe nhóm chuyên gia hỗn hợp trình bày báo cáo sơ bộ của dự án nghiên cứu. Cuộc họp này nhằm tạo thuận lợi cho việc cung cấp thông tin và thảo luận thống nhất về việc điều chỉnh Quy hoạch chung Xây dựng Thủ đô Hà Nội. Cũng trên tinh thần đó, nhóm báo cáo cũng đã có các buổi làm việc tương tự tại hai tỉnh Bắc Ninh và Vĩnh Phúc.
 • 24/02/2014 : nộp báo cáo lần hai và trình bày báo cáo trước Bộ Xây dựng
 • 24/03/2014 : nộp báo cáo lần ba và trình bày báo cáo trước Phó Thủ tướng
 • 02 – 06/02/2015 : gửi đồ án cho Hội đồng đánh giá quốc gia và Bộ trưởng Xây dựng thông qua
 • Hiện tại đồ án đã trình Thủ tướng chờ phê duyệt trước cuối năm 2015.
Đóng lại