IMV

Institut des métiers de la ville

  • ile de france imv
  • idmdlv
  • logo Paris region

Hỗ trợ quy hoạch giao thông đường sắt cấp vùng trong khuôn khổ Đồ án quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội (20/06 - 04/07/2005)

Chuyên gia: Raymond Maubois

Ông Raymond Maubois đã nghiên cứu chiến lược quy hoạch giao thông vùng thủ đô Hà Nội và đã gặp gỡ trao đổi với nhiều cán bộ quản lý và kỹ thuật của Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông - Vận tảiUỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội. Chuyến công tác hỗ trợ kỹ thuật của ông nhằm hỗ trợ về phương pháp quy hoạch giao thông vùng dựa trên hai nguyên tắc chính : phân cấp mạng lưới giao thông (theo ba cấp : quốc gia, vùng và nội đô) và lồng ghép các mạng lưới này (cả về hạ tầng và tổ chức khai thác). Riêng việc khai thác dịch vụ vận tải đường sắt cấp vùng có thể dựa trên mạng lưới đường sắt quốc gia hiện có vốn đang được sử dụng chưa hết công suất.

Những kết luận này đã được trình bày tại hai cuộc họp với Viện trưởng Viện quy hoạch Đô thị và Nông thôn (NIURP), đại diện của Bộ Giao thông – Vận tải và Thành phố Hà Nội. Một khoá đào tạo về quy hoạch giao thông vùng cũng đã được tổ chức trong hai ngày 05 và 06/07/2005. Các học viên là những cán bộ kỹ thuật về quy hoạch và giao thông của Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông – Vận tải và nhiều cơ quan chức năng của Thành phố Hà Nội. Khoá học nhằm mục đích giới thiệu những phương pháp quy hoạch giao thông vùng dựa trên kinh nghiệm của Vùng Ile-de-France. Bên cạnh phần lý thuyết, chuyên gia cũng đã đưa ra những bài thực hành dựa trên chính trường hợp của vùng Hà Nội nhằm áp dụng những đề xuất mang tính phương pháp luận.

 

Đóng lại