IMV

Institut des métiers de la ville

  • ile de france imv
  • idmdlv
  • logo Paris region

Xây dựng đô thị : Đối chiếu phương pháp, công cụ lập và thực hiện quy hoạch đô thị ở Pháp và Việt Nam

2014

Kết quả của quá trình cộng tác giữa PADDI (Trung tâm Dự báo và Nghiên cứu đô thị TPHCM) và IMV (Dự án hợp tác phát triển đô thị), với sự hỗ trợ của AFD (Cơ quan phát triển Pháp), mục đích của cuốn sách là tích lũy lại những trao đổi trong nhiều năm qua trong khuôn khổ hợp tác phi tập trung tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách đề cập tới nhiều khía cạnh như lịch sử, tổ chức hành chính, phương pháp và công cụ quy hoạch, cơ chế kinh tế-xã hội của các vùng đô thị lớn có liên quan : Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, vùng Ile-de-France, vùng Rhône-Alpes và Cộng đồng đô thị Lyon.

Năm chủ đề chính của cuốn sách cũng là những mối quan tâm hàng đầu của hai đại đô thị Việt nam, đó là : quy hoạch đô thị và quy hoạch vùng, đất đai đô thị, giao thông công cộng đô thị, nhà ở và di sản.

Đóng lại