IMV

Institut des métiers de la ville

  • ile de france imv
  • idmdlv
  • logo Paris region

Hà Nội, thành phố chuyển mình từ một thành phố khác

Hà Nội, thành phố chuyển mình từ một thành phố khác

Cuốn sách được xuất bản năm 2011 với sự giúp đỡ của IMV

Hanoi dune ville a une autre 2

 

Chỉ với cùng một chuyển biến duy nhất, thành phố mọc lên, biến mất, tái thiết và ngự trị trên cùng một địa điểm. Trong sự chuyển mình của một Hà Nội đang trong vòng xoáy của phát triển, thành phố hàng ngày khẳng định và thể hiện không giấu diếm tham vọng đô thị của mình. « Hà Nội – thành phố mọc lên từ một thành phố khác » sẽ mang đến cho độc giả một cuộc dạo chơi đô thị chưa từng có, khám phá một thành phố đang chuyển mình.

 Hanoi dune ville a une autre 3

Ảnh và hình vẽ: Vincent Bertholon

Ảnh và nội dung: Clément Musil

Đóng lại