IMV

Institut des métiers de la ville

  • ile de france imv
  • idmdlv
  • logo Paris region

Quy hoạch chung Hà Nội

Thủ đô Hà Nội là một thành phố trực thuộc trung ương bởi hệ thống chính quyền địa phương (Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân Thành phố) chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ Chính phủ.Những bài viết trong mục này đề cập đến những hoạt động của IMV trong lĩnh vực quy hoạch và quản lý đô thị trong phạm vi địa giới hành chính của Thành phố Hà Nội.

Đóng lại