IMV

Institut des métiers de la ville

  • ile de france imv
  • idmdlv
  • logo Paris region

Đào tạo về Thống kê di sản (19 - 20/03/2009)

Chuyên gia đào tạo : Arlette AUDUC, Giám đốc Ban Thống kê công trình lịch sử của Vùng Ile-de-France.

Các học viên : 30 cán bộ đến từ các cơ quan, đơn vị của UBND Thành phố Hà Nội, Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịchBộ Xây dựng :

Việc đăng ký, xếp hạng và bảo vệ di sản văn hóa đã được xác định trong Luật Di sản văn hóa ban hành năm 2001. Tuy nhiên, phần lớn các công trình di sản tại Việt Nam vẫn chưa được bảo vệ đầy đủ. Mặt khác, việc thống kê và chuẩn bị tài liệu về các công trình di sản cũng chưa được quan tâm đúng mức.

Khóa đào tạo đã giới thiệu đến các học viên toàn bộ quy trình thống kê di sản của Pháp và của Vùng Ile-de-France, tiếp đến là sự kết hợp giữa việc bảo vệ và nâng cao giá trị di sản trong các tài liệu quy hoạch đô thị. Các buổi học thực sự sôi động với sự trao đổi, thảo luận nhiệt tình của các học viên và chuyên gia đào tạo. Các câu hỏi của học viên chủ yếu liên quan đến việc bảo vệ các công trình di sản đã được đăng kí và xếp hạng; bên cạnh đó còn có vấn đề chuyển đổi chức năng công trình, đặc biệt là đối với các cơ sở công nghiệp cũ.

Khóa đào tạo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các di sản cảnh quan ; sự cần thiết phải bảo vệ các khu phố và các quần thể công trình có giá trị di sản. Tại Pháp, vấn đề này được giải quyết trong khuôn khổ quy hoạch một Khu vực bảo vệ di sản kiến trúc, đô thị và cảnh quan (ZPPAUP).

 

 

 

Đóng lại