IMV

Institut des métiers de la ville

  • ile de france imv
  • idmdlv
  • logo Paris region

Phát hành cuốn sách về lịch sử quy hoạch và kiến trúc Pháp tại Hà Nội (10/2010)

Trong khuôn khổ Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội vào tháng 10/2010, Ban thống kê Di sản văn hóa Vùng Ile-de-France và Dự án IMV đã biên soạn một cuốn sách đặc biệt về Hà Nội trong bộ sách “Hình ảnh di sản”.

Bà Virginie Malherbe, thực tập sinh tại Viện Di sản quốc gia thuộc Ban thống kê Di sản văn hóa Vùng Ile-de-France đã thực hiện một nghiên cứu chi tiết về những biệt thự kiểu Pháp tại Hà Nội (khảo sát, tập hợp thông tin lịch sử và tranh ảnh ) và một nghiên cứu về lịch sử của thành phố từ những nguồn tư liệu sẵn có tại Pháp và Việt Nam (tạp chí du lịch, sách hướng dẫn về Hà Nội, các nghiên cứu khoa học). Phần ảnh minh họa do ông Stéphane Asseline thực hiện (nhiếp ảnh gia của Ban thống kê Di sản văn hóa Vùng Ile-de-France).

Cuốn sách tái hiện lịch sử kiến trúc của Hà Nội thời thuộc địa trong giai đoạn 1880 – 1954 dựa trên quá trình từ phân tích các bản đồ cổ cho đến rà soát những công trình di sản chủ đạo có giá trị đặc biệt, bằng chứng cho tham vọng chính trị đưa Hà Nội trở thành thủ đô của Liên bang Đông dương thuộc Pháp. Cuốn sách này cũng dành một phần quan trọng đề cập đến các hình thái nhà ở. Là biểu tượng cho lối sống kiểu Pháp, sau đó được những người Việt thuộc tầng lớp thượng lưu ưa thích, biệt thự kiểu Pháp đã thể hiện những nét đa dạng kiến trúc, cho đến nay vẫn là một phần giá trị khu phố Pháp.

Cuốn sách được xuất bản tại Pháp vào tháng 9/2010 tại nhà xuất bản Sogomy. Hình ảnh di sản – 263 Ile-de-France. Hà Nội, giấc mơ Tây phương ở Viễn đông.

Đóng lại