IMV

Institut des métiers de la ville

  • ile de france imv
  • idmdlv
  • logo Paris region

Đoàn đại biểu Vùng Ile-de-France thăm Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội (01/11/2010)

Ngày 01/11, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội và Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích Cổ Loa và Thành cổ Hà Nội đã đón tiếp ngài Jean-Paul Huchon cùng đoàn đại biểu Vùng Ile-de-France trong chuyến thăm khu khảo cổ 18 Hoàng Diệu và những công trình còn được bảo tồn trong Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Đoàn cũng đã thăm nhà bảo tàng với sự hướng dẫn của ông Olivier Tessier, chuyên gia của Trường Viễn Đông Bác cổ Hà Nội (EFEO).

Với sự hỗ trợ của IMV, Ủy ban Du lịch vùng Ile-de-France (CRT) đã giúp các đối tác phía Việt Nam soạn thảo Kế hoạch quản lý khu di tích, một nội dung quan trọng trong Hồ sơ đề cử Di sản văn hóa thế giới trình Unesco.

Hai bên đều rất hoan nghênh việc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào tháng 08/2010 và cùng thống nhất tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác nhằm xây dựng các chương trình bảo tồn và phát huy giá trị những tòa nhà dành cho việc đón tiếp khách tham quan và nhà bảo tàng    của khu di tích cũng như việc thực hiện thí điểm bảo tồn, trùng tu và quản lý một công trình cổ.

Đóng lại