IMV

Institut des métiers de la ville

  • ile de france imv
  • idmdlv
  • logo Paris region

Chương trình Thông tin - Giáo dục - Tuyên truyền 2007/2008

Theo đề nghị của IMV, tháng 6/2007, Tổ chức EAST Việt Nam đã triển khai Chương trình tuyên truyền cho cộng đồng về nước sạch và vệ sinh thường thức tại xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Để tổ chức các hoạt động của Chương trình, Ban Thông tin - Giáo dục - Tuyên truyền đã được thành lập tại xã với 25 thành viên bao gồm Lãnh đạo xã, Hội Phụ nữ và một số cán bộ y tế. Khóa tập huấn đầu tiên cho 50 cán bộ tuyên truyền của dự án đã được tổ chức trong hai ngày 30 và 31/08/2007 với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực sức khỏe cộng động của Bộ Y tế, Công ty Kinh doanh nước sạch, Xí nghiệp Môi trường đô thị Gia Lâm và hiệu trưởng một trường tiểu học của xã phụ trách lĩnh vực giáo dục vệ sinh y tế cho học sinh. Ngoài ra, 10 giáo viên tiểu học của xã cũng đã được tham gia khóa tập huấn và được nhận tài liệu hướng dẫn để phục vụ cho hoạt động giáo dục tại nhà trường sau này.

Các hoạt động Thông tin – Giáo dục – Tuyên truyền nhằm mục đích tuyên truyền đến người dân trong xã các khái niệm cơ bản về vệ sinh y tế, nước sạch, sức khỏe, xử lý nước thải và vệ sinh môi trường. Đồng thời, các hoạt động này cũng hướng tới việc động viên và gắn kết người dân tham gia vào dự án một cách chủ động, tích cực nhằm mục tiêu tạo ra sự thay đổi về thói quen vệ sinh thường thức của người dân một cách tự nguyện và lâu bền. Các hoạt động Thông tin – Giáo dục – Tuyên truyền được tổ chức theo 3 nhóm :

- Khuyến khích việc sử dụng nước sạch và tối đa hóa số hộ gia đình kết nối với mạng cấp nước trong tương lai ;

- Khuyến khích phát triển hình thức xử lý nước thải tại các hộ gia đình ;

- Cải thiện thói quen vệ sinh hàng ngày của từng cá nhân và cộng đồng.

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, EAST đã thành lập Ban Thông tin – Giáo dục – Tuyên truyền địa phương với chức năng tuyển chọn các tuyên truyền viên địa phương để thực hiện công tác tuyên truyền và tổ chức các cuộc họp phổ biến thông tin chung với Lãnh đạo xã và các tổ chức đoàn thể xã hội (Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Chữ thập đỏ, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh và Mặt trận Tổ quốc). Việc tập huấn cho các cán bộ tuyên truyền nhằm mục đích cung cấp cho họ những kiến thức cơ bản về nước sạch, vệ sinh y tế, sức khỏe và bảo vệ môi trường. Đồng thời, khóa tập huấn cũng giới thiệu cho các tuyên truyền viên những kỹ thuật nghiệp vụ về vận động và tuyên truyền, và giải thích rõ vai trò của cán bộ tuyên truyền cũng như các tổ chức đoàn thể xã hội. Các hoạt động Thông tin – Giáo dục – Tuyên truyền chính thức được triển khai từ đầu tháng 09/2007 và kết thúc vào tháng 06/2008. Trong thời gian này, 25 cán bộ tuyên truyền đã thực hiện 4.370 cuộc gặp tại trên 1.900 hộ gia đình trong toàn xã.

Một nội dung quan trọng khác trong Chương trình hoạt động Thông tin – Giáo dục – Tuyên truyền cũng đã được triển khai tại Trường tiểu học xã Kiêu Kỵ với khoảng 700 học sinh. Đó là việc phát triển các thói quen vệ sinh tốt cho học sinh thông qua các tiết học về vệ sinh y tế. 10 giáo viên tiểu học đã được tuyển chọn cũng được mời tham gia khóa tập huấn cho các tuyên truyền viên từ ngày 27 đến ngày 30/08/2007. Sau khi kết thúc khóa tập huấn, chính 10 giáo viên này đã đào tạo cho 7 đồng nghiệp khác của trường. Như vậy, 17 giáo viên đã được đào tạo của xã đảm bảo phụ trách các tiết học về giáo dục vệ sinh y tế cho các học sinh của trường. Từ tháng 09/2007 đến tháng 06/2008, các giáo viên tiểu học này đã thực hiện tổng số 109 tiết học về giáo dục vệ sinh y tế với thời lượng mỗi tiết từ 30 đến 45 phút.

Đóng lại