IMV

Institut des métiers de la ville

  • ile de france imv
  • idmdlv
  • logo Paris region

Đào tạo về đánh giá tác động môi trường (25 – 29/02/2008)

Chuyên gia đào tạo : Eglantine GAVOTY, cán bộ phụ trách nghiên cứu thuộc công ty tư vấn ASCONIT

Học viên : 24 cán bộ, nhân viên của Văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội, Viện Quy hoạch – Xây dựng Hà NộiViện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn (Bộ Xây dựng).

Quá trình đô thị hoá mạnh mẽ trong những năm qua ở Việt Nam là hệ quả của giai đoạn tăng trưởng kinh tế ngoạn mục song cũng trở thành một thách thức lớn đối với môi trường, nhất là tại các khu vực nội đô và ven đô. Nó đòi hỏi sự chú ý ngày càng tăng không chỉ của các nhà quy hoạch mà của cả những nhà lãnh đạo đối với công tác đánh giá tác động môi trường trong quá trình lập và triển khai thực hiện các tài liệu quy hoạch. Tuy nhiên, đây lại là khâu hiện chưa được chú trọng và thường chỉ được đề cập đến một cách hình thức. Chính trong bối cảnh đó, IMV đã tổ chức khoá đào tạo về đánh giá tác động môi trường nhằm nâng cao năng lực cho các nhà chuyên môn của Việt Nam trong lĩnh vực này.

Khoá học được chia làm hai phần : lý thuyết và thực hành. Phần lý thuyết kéo dài ba ngày, trong đó chuyên gia đào tạo trình bày về quy trình đánh giá tác động môi trường hiện đang được áp dụng tại Pháp. Nhờ đó, các học viên đã được tìm hiểu nhiều cách làm tiên tiến liên quan đến phân tích hiện trạng ban đầu của địa bàn thực hiện dự án và môi trường xung quanh, các biện pháp có thể dự kiến nhằm loại bỏ, giảm nhẹ hoặc bù đắp các tác động đối với môi trường và việc đánh giá các tác động của một dự án. Chuyên gia đào tạo cũng đã nhấn mạnh tới sự tham gia của cộng đồng trong lĩnh vực này và công tác giám sát tác động môi trường của một dự án sau khi được triển khai thực hiện. Bước sang phần thực hành, các học viên đã lựa chọn địa bàn quận Long Biên – một quận ven đô của Hà Nội hiện đang chịu nhiều áp lực về đô thị hoá – để làm bài tập. Giữa các học viên và chuyên gia cũng đã có những thảo luận rất bổ ích về các quy định hiện hành cũng như các cách làm phổ biến đang được áp dụng tại Việt Nam trong lĩnh vực này.

Đóng lại