IMV

Institut des métiers de la ville

  • ile de france imv
  • idmdlv
  • logo Paris region

Contact

Dự án hợp tác Phát triển Đô thị Hà Nội – Île-de-France (IMV)

Tầng 7, số 79 Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

ĐT: (+84.4) 39 44 56 71

Fax: (+84.4) 39 44 56 73

Đóng lại